داوران

 

همکاران فصلنامه زمستان 1399 به ترتیب حروف الفبا

علی محمد احمدوند: استاد مدیریت دانشگاه جامع امام حسین(ع)

اسماعیل احمدی مقدم: دانشیار مدیریت راهبردی دانشگاه علوم انتظامی امین

اکبر استرکی: استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

محسن اسماعیلی: دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران

 عبدالله پیمانی: دانشگاه علوم انتظامی امین

 علی ثابت: استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

 مرتضی درویش: دانشگاه علوم انتظامی امین

 حسین درّی نوگورانی: استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 نبی اله روحی: استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

 امیرمحمد سهرابی: استاد دانشکده حقوق بین الملل دانشگاه امین

 اله مراد سیف: دانشیار اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)

 غلامرضا شاه محمدی: استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

حسین شریفی طرازکوهی: استاد دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

 مجید سلطانی: دانشگاه علوم انتظامی امین

ابوالقاسم شکری: دانشگاه علوم انتظامی امین

 توحید عبدی: دانشیار فلسفه دانشگاه علوم انتظامی امین

 سید ابراهیم قدسی: دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مازندران

 اسماعیل هادی تبار: استادیار دانشکده حقوق دانشگاه مازندران

 

 

همکاران فصلنامه پاییز 1399 به ترتیب حروف الفبا

علی محمد احمدوند: استاد مدیریت دانشگاه جامع امام حسین(ع)

اسماعیل احمدی مقدم: دانشیار مدیریت راهبردی دانشگاه علوم انتظامی امین

محسن اسماعیلی: دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران

 لطفعلی بختیاری: دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

 علی ثابت: استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

 مرتضی درویش: دانشگاه علوم انتظامی امین

 احمدرضا رادان: استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

 نبی اله روحی: استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

 امیرمحمد سهرابی: استاد دانشکده حقوق بین الملل دانشگاه امین

 اله مراد سیف: دانشیار اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)

 غلامرضا شاه محمدی: استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

حسین شریفی طرازکوهی: استاد دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

 ابوالقاسم شکری: دانشگاه علوم انتظامی امین

 توحید عبدی: دانشیار فلسفه دانشگاه علوم انتظامی امین

 سید ابراهیم قدسی: دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مازندران

 

 

همکاران فصلنامه تابستان 1399 به ترتیب حروف الفبا

علی محمد احمدوند: استاد مدیریت دانشگاه جامع امام حسین(ع)

اسماعیل احمدی مقدم: دانشیار مدیریت راهبردی دانشگاه علوم انتظامی امین

  تهمینه باهری: استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

لطفعلی بختیاری: دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

 احمدرضا رادان: استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

نبی الله روحی: استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

غلامرضا شاه محمدی: استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

بهنام شریعتی فر: دانشگاه علوم انتظامی امین

 حسین شریفی طرازکوهی: استاد دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

 ابوالقاسم شکری: دانشگاه علوم انتظامی امین

 طوبی کرمانی: استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران

 ابوالفضل محمدی: استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

 محترم مسعودمنش: مرکز مطالعات راهبردی ناجا

 

 

همکاران فصلنامه بهار 1399 به ترتیب حروف الفبا

علی محمد احمدوند: استاد مدیریت دانشگاه جامع امام حسین(ع)

اسماعیل احمدی مقدم: دانشیار مدیریت راهبردی دانشگاه علوم انتظامی امین

 اکبر استرکی: استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

  تهمینه باهری: استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

 احمدرضا رادان: استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

 نبی الله روحی: استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

 حسین ذوالفقاری: هئیت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

غلامرضا شاه محمدی: استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

بهنام شریعتی فر: دانشگاه علوم انتظامی امین

 ابوالقاسم شکری: دانشگاه علوم انتظامی امین

 سید ابراهیم قدسی: دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مازندران

 رسول لطفی: دکتری فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

 

 

 

 

 

 قابل توجه داوران محترم نشریه

با سلام و عرض احترام؛

خواهشمند است با توجه به اطلاعاتی که به پست الکترونیک شما ارسال شده است، وارد صفحه شخصی خود در سامانه نشریات شوید و مقالات ارسالی را ارزیابی فرموده و نتیجه ارزیابی را از طریق همین سامانه با مدنظر داشتن موارد زیر و برابر فرم تنظیمی در سامانه ارسال فرمایید:

1- همسو بودن موضوع، محتوا و نتایج تحقیق با اهداف فصلنامه؛

2- تبیین رویکردها و راهبردهای مرتبط با اهداف فصلنامه؛

3- ایجاد بستر و زمینه های تبیین، تولید و نشر اندیشه های مرتبط با اهداف فصلنامه؛

4- داشتن رویکرد پژوهشی و کاربردی؛

5- توجه به ساختار شکلی ـ محتوایی فصلنامه.

 

ردیف

مؤلفه ارزیابی

نمره مبنا

نمره داور

توضیحات

1

تناسب عنوان و موضوع با محتوا

3

 

 

2

چکیده مقاله و کلیدواژه‌ها

10

 

 

3

طرح مسئله و ضرورت تحقیق

10

 

 

4

پیشینه وادبیات تحقیق

10

 

 

5

روش شناسی تحقیق

10

 

 

6

روش های آماری (تجزیه وتحلیل)

5

 

 

7

بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

15

 

 

8

روزآمدی منابع

15

 

 

9

رعایت قواعد ماخذ نویسی

3

 

 

10

روان نویسی و انسجام بخش های مقاله

4

 

 

11

نوآوری، خلاقیت و  یافته های جدید

15

 

 

جمع امتیاز (از 100 امتیاز)

 

 

 

کلیه اساتید و علاقمندان به داوری مقالات این نشریه درصورت احراز شرایط زیر می توانند به عنوان داور در سامانه ثبت نام نموده و جهت همکاری در زمینه داوری مقاله های این فصلنامه اعلام آمادگی نمایند.

1. تخصص در یکی از رشته های مورد نظر نشریه به ویژه در حوزه فلسفه، مدیریت و راهبردی؛

2. دارا بودن سوابق پژوهشی و علمی معتبر در رشته تخصصی خود؛

3. ارسال رزومه علمی خود به دفتر نشریه و دریافت تأییدیه از طرف نشریه.

 

دبیرخانه فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا

ایمیل نشریه: rahbordi@police.ir

  شماره تماس دبیرخانه: 021- 88505971