اخبار و اعلانات

پیام تسلیت

فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا ضایعه بزرگ درگذشت استاد گرامی خانم دکتر طوبی کرمانی عضو فعال هیئت تحریریه این فصلنامه را به جامعه علمی و همه پژوهشگران تسلیت عرض می نماید.        

مطالعه بیشتر