تماس با ما

 

آدرس:

تهران، کردستان شمال، خیابان رشید یاسمی شرقی، ستاد فرماندهی ناجا، مرکز مطالعات راهبردی، واحد فصلنامه

کد پستی:

1996713554

1996713673

پست الکترونیک:

www.rahbordi@police.ir


CAPTCHA Image