درباره نشریه

مرکز مطالعات راهبردی ناجا در راستای رسالت بستر سازی تئوریک معماری ناجای آینده با آفاق تمدنی انقلاب اسلامی و تولید ادبیات راهبردی جهت ارتقای سطح معرفت نظام کارگزاری به ویژه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد مرجعیت علمی و حرکت در مسیر نظام دانایی و تدوین نظریه ­های انتظامی، فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا را به چاپ رسانیده و در این زمینه، موفق به دریافت اعتبار علمی- پژوهشی از وزارت علوم نیز گردیده است. بر این اساس، این نشریه آماده دریافت نتایج پژوهش ­های اندیشمندان و صاحب­نظران در راستای اهداف و حوزه های موضوعی مرتبط می­ باشد.