دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، پاییز 1399، صفحه 5-173 

علمی پژوهشی

1. عراق؛ ادیان، طوایف و اقوام، چالش‌‌های سیاسی و امنیتی

صفحه 5-24

اسماعیل احمدی مقدم؛ علی جمعه عباس الونداوی


3. الگوی مدیریت بهره برداری از ظرفیت های سازمان اینترپل در مبارزه با جرایم و مجرمان

صفحه 61-86

حسن جوادی نیاکانی؛ محمد رضا حسینی؛ هادی شیرزاد؛ بهادر امینیان


4. ارزیابی نهادها و شیوه های افتراقی کشف جرایم اقتصادی در نظام کیفری

صفحه 87-108

کیومرث کلانتری درونکلا؛ عباس تدین؛ سید حسن جعفریان سوته