دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، تابستان 1399، صفحه 5-207 

علمی پژوهشی

1. الگوی پیاده سازی اسناد راهبردی در سازمان ها و نهادهای انقلابی

صفحه 5-50

علی محمد احمدوند؛ میثم فرزین؛ فرج الله مرادی قاسم آبادی؛ محمد تولایی


4. راهبردهای معماری آینده خدمت سربازی

صفحه 119-146

محمدجواد کاملی؛ فرزاد پویان فر


5. الگوی ارتقای مهارت های مدیران مجتمع های آموزشی ناجا

صفحه 147-176

مریم برادران؛ احمد اکبری؛ محمد کریمی؛ سعید کشفی


6. نهادی سازی سازمان با بهره گیری از الگوی مدیریت جهادی

صفحه 177-207

اسماعیل احمدی مقدم؛ حامد فاضلی کبریا؛ علیرضا زمانیان