روش شناسی ارزیابی نقش اقتصادی بخش دفاع در ج.ا.ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

تعامل نظامیان با اقتصاد ملی در جهان سابقه ای طولانی داشته و تجارب مثبت و منفی زیادی را می‑توان برای آن معرفی کرد. در هر صورت، نقش اقتصادی نیروهای نظامی که اغلب با هدف و انگیزه های موجه صورت می پذیرد، امروزه، به عنوان یک واقعیت در بسیاری از کشورها دیده می شود. تأمین بودجه‑های موردنیاز دفاعی برای پیگیری اهداف نظامی، قوی ترین دلیل شکل گیری نقش های اقتصادی برای بخش های دفاعی بوده است. انگیزه های خود اتکایی نیز همیشه مشوق بسیاری از فعالیت های دارای ماهیت اقتصادی در بخش های نظامی است و در نهایت، نقش های ثانویه ای که اغلب به صورتی الزامی به نظامیان محول شده است نیز در رونق بخشی به تجارت نظامی اثرگذار بوده است. برای بخش دفاع در جمهوری اسلامی ایران نیز زمینه های مرتبط با اقتصاد ملی مانند سازندگی و زمینه های مرتبط با نیازهای بخش دفاع مانند صنایع دفاعی، دامنه وسیعی از نقش های اقتصادی را برای بخش دفاع الزامی کرده است. در این مقاله، ضمن مرور ادبیات تجارت نظامی در جهان و معرفی زمینه های آن در بخش دفاع ج.ا.ایران، دو الگو برای ارزیابی تأثیر این فعالیت ها معرفی و پیشنهاد گردیده است و به عنوان یک مثال، روش ارزیابی در الگوی دوم برای برنامه های سازندگی قرارگاه خاتم الانبیا نشان داده شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methodology of Assessing the Economic Role of Defense Sector in Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Allahmorad Seif
Associate Professor, Imam Hosein University
چکیده [English]

There is a long history of interaction of the military with national economy, and a multitude of positive and negative experiences can be mentioned in this regard. However, the economic role of the military, mostly performed with justifiable aims and motives, has nowadays become an accepted fact in many countries. Funding the required defense budgets in order to pursue military goals, has been the most significant reason of development of economic roles for the defense sector. Self reliance motivations have always been promoting a lot of economic activities in military organizations , and finally, those secondary roles that have often been mandatory for the military or given to them out of necessity, have had a significant impact on prospering of military trading. The relevant fields in the national economy , such as national construction , as well as defense, have made a wide range of economic riles a necessity for the defense sector. The present paper includes a review of literature about global military trade and introducing its opportunities for the defense sector in I.R.Iran, as well as two models suggested for assessment of the impact of these activities, and as an example, a method of assessment in the second model is shown for Khatamolanbia construction camps activities plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military
  • defense sector
  • defense budget
  • self_reliance
 
_ پایگاه اطلاع‑رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری(مدظله‑العالی)
ـ سایت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا؛ قابل دسترسی در www.khatam.com
ـ سیف، اله مراد(1385)، "قابلیت نظامی و عوامل تعیین‑کننده آن"، فصلنامه سیاست دفاعی، سال چهاردهم، شماره 54
منابع انگلیسی
-         Brömmelhörster Jörn  and Wolf-Christian Paes, " The Military as an Economic Actor, Soldiers in Business: An Introduction" , available at : http://www.palgrave.com/pdfs/0333999282.pdf
-         Chu, David S.C & Nurith Berstein, DECISIONMAKING FOR DEFENSE, , New Challenges, New Tools for Defense Decisionmaking, (Preliminary draft), 9/4/2004,.(ch1.MR1576) Chapter One
-         Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms, Joint Publication 1-02, 12 April 2001, (As Amended Through 31 August 2005),p335.
-         Dunne, Paul & Ron P. Smith,” THE ECONOMETRICS OF MILITARY ARMS RACES”, Preliminary Draft, June 2005, Prepared for Handbook of Defence Economics, Volume 2 Chapter 10. at : http://carecon.org.uk/Conferences/Conf2005/Papers/Smith.pdf
-         Maj. Gen. M.K,” The Military Budget and Its Role in the Economic Assurance of the Country's Defense Capability and Military Security”, at: http://www.highbeam.com/library/docfree.asp?DOCID=1G1:77034353&ctrlInfo=Round18%3AMode18c%3ADocG%3AResult&ao=
-         Merrath, Jürgen,” IMPLICATIONS OF GERMANY’S DECLINING DEFENSE SPENDING” ,June 2000, THESIS,NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL,Monterey, California
-         Peter Lock(2011) , "Exploring the changing role of the military in the economy",html,available at :
-         Setter1, Oren& Asher Tishler,” The Role of Integrative Technologies as a "Force Exponent" on Military Capability”, at: http://carecon.org.uk/Conferences/Conf2004/Papers/Setter.pdf#search='defense%20budget%20military%20capability
-         Tellis. Ashley.J., Janice Bially, Christopher Layne, Melissa McPherson,” Measuring Military Capability”,available. , Analyst's Handbook – 2000,  at : http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1110/MR1110.ch7.pdf