نظم و امنیت در تراز تمدّن نوین اسلامی «نیروی انتظامی یار مهربان و مقتدر»

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استاد فلسفه دانشکده الهیات دانشگاه تهران

چکیده

مقاله حاضر به تقدم حکیمانه «نظم و امنیت» بر «تمدن نوین اسلامی» می‏پردازد و اینکه «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» زیباترین واژه انتخابی برای این نهاد مقدس است؛ زیرا اقتدار، نظم‏دهی و امنیت‏بخشی شاکله اسمی و رسمی این نیرو است.
مقایسه اجمالی امنیت در نگاه غربی و اسلامی موضوع دیگری است که در این مقاله بررسی می‏شود. برخلاف آموزه‏های اسلامی و فرمایشات مقام عظمای ولایت که امنیت و نیروی انتظامی همواره ایجابی است، در باور غربی، امنیت همواره به معنای سلبی تعریف می‏شود و به کار می‏‌رود. در تحلیل فرمایشات مقام معظم رهبری، امنیت از اساسی‏ترین ارکان و مؤلفه‌های تمدن نوین اسلامی است.
امنیت و حافظان آن را می‏توان به سه مقوله «تعریف»، «گستره» و «راهکارها» دسته‏بندی کرد. نیروی انتظامی در این تعریف و بازخوانی، مایه پیشرفت مادی و معنوی نظام و جامعه لحاظ و از آن به عنوان مظهر حاکمیت و امنیت و یار مهربان و مقتدر نظام و مردم یاد شده ‌است که مردم باید این اقتدار و احترام را احساس کنند. نیروی انتظامی باید اقتدار، عدالت، مروت و ترحم را شاکله امنیت و خود بداند و نه صرفاً کارویژه. در تشبیه امن الهی به امنیت عمومی و تشبیه این نیرو در ذات و صفات و افعال به ذات اقدس حق، زیباترین، عمیق‏ترین معنا و مسئولیت فهم و القا می‌شود و انتظار می‏رود.
در مقوله «گستره»، حدّ یقفی برای امنیت و نیروی انتظامی تعیین نشده و سیطره آن علاوه بر آنکه همه ابعاد زندگی مادی انسان‌ها را دربرمی‏گیرد، بلکه بعد معنوی و عبودیت و تقرّب به خدا نیز در سایه و استقرار آن تعریف می‏شود و تحقق می‌یابد. در مورد «راهکار‌ها» نخست، سلامت و صداقت و تزکیه خود این نیرو مورد توجه است تا به سلامت بار مسئولیت نظم و امنیت را با همه گستره عهده‌دار شود. برای «نظم» به ویژه نظم عمومی نیز معنای تمام‏شمولی دیده شده که هماهنگی «کلام تکوینی خدا» و «کلام تشریعی خدا» و «کلام بشری» مؤیّد آن است و اینکه نظم با فرمان و دستور، قابلیت اجرا ندارد و عارضی نیست، بلکه بر منطق «دلالت» استوار است.
در بخش دیگر مقاله به اختصار به مؤلّفه‌های اساسی تمدن نوین اسلامی همچون خردورزی، انسانِ خلیفه خداـ انسانی آزاده و با کرامت‏ـ نگاه هدفمند به عالم هستی، جامع‌نگری به همه ابعاد زندگی، عدالت و صلح مبتنی بر عدالت، مردم‌سالاری دینی... و نظم و امنیت حداکثریِ در این تمدن اشاره شده است. ناگفته نماند تمدن نوین اسلامی، ظرف از پیش‏ساخته نیست، ‌بلکه مؤلفه‌های مهم محتوایی، قالب این تمدن را ترسیم می‌‏کند.
در پایان مقاله به استناد فراز‌هایی از سوره یوسف، تعهد و تخصص این نیرو برای برقراری امنیت حداکثری و جامع، مطرح و با بیان داستان شعیب و موسی(ع)از سوره قصص، نظم و امنیت نیروی انتظامی در تراز تمدن نوین اسلامی تحدید شده ‌است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Order and Security on the Scale of New Islamic Civilization; “Police as a Powerful and Kind Comrade”

نویسنده [English]

  • Touba Kermani
چکیده [English]

Abstract
This paper explains that order and security are the prerequisites to the new Islamic civilization. The very name of NAJA shows its role of establishing authority, order, and security. There is a difference between the Islamic view and the West’s view on security. In a western perspective, security has a negative definition. On the contrary, in Islamic view as well as in the Leader of the Islamic Republic’s speeches, security has an affirmative meaning. The Leader believes that security is the most fundamental part of the new Islamic civilization. Security and those who safeguard it are classified under three concepts including “definition”, “scope”, and “measures”. NAJA is considered as the worldly and spiritual driving force of progress in the society. It is also redefined as the manifestation of authority and security, which is the strong and kind comrade of the government and people. People, in return, will feel the authority and security in the society. NAJA should consider authority, justice, fairness, and forgiveness as its pillars. Not only should it provide security and order but also it should extend its influence to all dimensions of human life including spirituality. Public security, which is created by NAJA, can be compared to the divine safety and protection which is described in the Holy Quran. Also, this organization can be the manifestation of some of the Almighty’s characteristics.Regarding the measures, health, honesty, and purity are important concepts. This paper defines order, especially public order, as a universal concept agreeing with God’s creation and legislation as well as human words. Order cannot be imposed via commands. It must be based on logic. The paper also introduces the building blocks of new Islamic civilization such as reasoning, human as a caliph by God, dignified human, purposeful view to the universe, holistic view to all aspects of life, justice and justice-based peace, religious democracy, and utmost order and security. New Islamic civilization is not a container which has already been made. Its major building blocks make its format. Finally, the paper alludes to Surat Yusuf as well as to the story of Shuaib and Moses (PBUH) to delineate NAJA’s responsibility and expertise to establish order and security on the scale of the new Islamic civilization. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Order
  • New Islamic Civilization
  • Scope
  • Civilizational Scale
ـ قرآن کریم
ـ آزمایش، علی (1374ـ 1375)، درس حقوق جزای عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
ـ آشوری، داریوش (بی‏تا)، گنجینه معارف، دانشنامه سیاسی، چ 3.
ـ اخوان کاظمی، بهرام (بی‏تا)، امنیت و ابعاد آن در قرآن.
ـ اسلامی، رضا (1380)، مفهوم نظم عمومی و قلمرو اجرایی آن در حقوق بین‏الملل خصوصی ایران با عنایت به ماده 975 قانون مدنی، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما محسن شیخ الاسلامی، دانشگاه شیراز. 
ـ بوزان (1378) به نقل از ویکی پدیا.
ـ جهان بزرگی، احمد (1388)، امنیت در نظام سیاسی اسلام؛ اصول و مؤلفه‏ها، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
ـ شریعتمدار جزایری، سید نورالدین،  اصغر افتخاری و نجف لک‏زایی (1385)، «امنیت در اسلام»، مجله علوم سیاسی، ش 34،  تابستان.
ـ فاستر، مایکل بی (بی‏تا)، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه جواد شیخ الاسلامی، ج 1.
ـ فرمایشات مقام عظمای ولایت در دیدار فرماندهان نیروی انتظامی،  در تاریخ‏های 6/2/ 1394 و 19/2/ 1395. 
ـ لک‏زایی، نجف (1385)، «ضرورت تأسیس رشته فقه امنیت»، مجله علوم سیاسی، ش 33، بهار.
ـ محمدزاده، رضا (1377ـ 78)، نظم عمومی در حقوق کیفری، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما محمد علی اردبیلی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق.
ـ محمدی، علی (1381)، «نگاهی به مفهوم امنیت در جهان امروز»، جام جم، 30 آبان.
ـ ویکی پدیا
 
- http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard
- http://ourquran.blogsky.com/BalanceInTheworld